ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY 3-DROGOWY
PRZEŁ1
Zawór stosowany do przełączania strumienia pomiędzy dwoma różnymi wyjściami. Służy do sterowania pracą siłownika jednostronnego działania. Otwarty lub zamknięty w pozycji środkowej (w zależności od typu).

 • Przepływ max: 60 – 280 l/min
 • Ciśnienie max: 200 – 315 bar
 • Korpus żeliwny
 • Tłoczek hartowany
 • Małe przecieki
 • Możliwość połączenia w zawór 6-drogowy

ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY 4-DROGOWY
PRZEŁ_4DROGZawór posiadający dwa wejścia i dwa wyjścia, służący do sterowania pracą siłownika dwustronnego działania oraz zmiany kierunku obrotów silnika hydraulicznego. Otwarty lub zamknięty w pozycji środkowej (w zależności od typu).

 • Przepływ max: 35 – 90 l/min
 • Ciśnienie max: 220 – 300 bar
 • Korpus żeliwny
 • Tłoczek hartowany
 • Małe przecieki
 • Możliwość połączenia w zawór 8-drogowy

 ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY 6-DROGOWY
PRZEŁ2
Każda pojedyncza sekcja 3-drogowa przełącza strumień pomiędzy dwoma wyjściami. Zmiana położenia dźwigni powoduje jednoczesne przekierowanie strumienia przepływu dla dwóch sekcji. Służy do sterowania pracą siłownika jednostronnego działania. Otwarty lub zamknięty w pozycji środkowej (w zależności od typu).

 • Przepływ max: 60 – 180 l/min
 • Ciśnienie max: 220 – 315 bar
 • Korpus żeliwny
 • Tłoczek hartowany
 • Małe przecieki 

 

ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY 8-DROGOWY
PRZEŁ_8 Każda pojedyncza sekcja 4-drogowa przełącza strumień pomiędzy dwoma wyjściami. Zmiana położenia dźwigni powoduje jednoczesne przekierowanie strumienia przepływu dla dwóch sekcji. Zawór ten służy do sterowania pracą siłownika dwustronnego działania. Otwarty lub zamknięty w pozycji środkowej (w zależności od typu).

 • Przepływ max: 35 – 90 l/min
 • Ciśnienie max: 220 – 300 bar
 • Korpus żeliwny
 • Tłoczek hartowany
 • Małe przecieki