ZAWÓR KULOWY 2-DROGOWY
kulowy1Zawór odcinający
– służy do zamykania lub otwierania przepływu w układzie hydraulicznym.
Może być przełączany między pozycjami nawet przy wysokim ciśnieniu.

 • Przepływ max: 30 – 180 l/min
 • Ciśnienie max: 220 – 500 bar
 • Ocynkowany korpus stalowy
 • Brak przecieków
 • Możliwość operowania pod wysokim ciśnieniem

Przepływ przebiega przez zawór swobodnie, gdy dźwignia
jest w pozycji 1. 
Przepływ jest zamknięty gdy dźwignia jest w pozycji 2.

Opcje dostępne na życzenie:

 • Chromowany korpus
 • Gwinty metryczne
 • Gwinty zewnętrzne
 • Otwory montażowe

kulowy_2_WYM

ZAWÓR KULOWY 3-DROGOWY
kulowy2
Zawór kulowy odcinający, służący do przełączania linii zasilania pomiędzy dwoma różnymi wyjściami.
Zawór ten pozwala sterować pracą siłownika jednostronnego działania.

 • Przepływ max: 30 – 160 l/min
 • Ciśnienie max: 240 – 380 bar
 • Ocynkowany korpus stalowy
 • Brak przecieków
 • Możliwość operowania pod wysokim ciśnieniem
  KULOWY_3_SCHE

Dźwignia w pozycji 1 powoduje przepływ do portu A.
Dźwignia w pozycji 2 powoduje przepływ do portu B.
Zawór typ L: gdy dźwignia znajduje się w środkowej pozycji,
wszystkie porty są częściowo zamknięte. Dźwignia wykonuje obrót tylko o 90′.
Zawór typ T: gdy dźwignia znajduje się w środkowej pozycji,
wszystkie porty są całkowicie otwarte. Dźwignia wykonuje obrót o 180′.
Opcje dostępne na życzenie:

 • Chromowany korpus
 • Gwinty metryczne
 • Gwinty zewnętrzne

  KULOWY_3_tab