PRZYCISK1 2_2NC      PRZYCISK2 ELEK      PRZYCISK3 PNEUM