Średnica
tłoka

mm
Średnica
tłoczyska

mm
Ciśnienie
bar
Skok
mm
Wynik
Pole
powierzchni tłoka

cm2            
Siła
od strony tłoka

kN =
t =
kg
Pole
powierzchni od strony tłoczyska

cm2            
Siła
od strony tłoczyska

kN =
t =
kg
Objetosc
od strony tloka

cm3            
Objetosc
od strony tloczyska

cm3            

ndry
hydrauliczne o skoku określonym prze